REGLAMENT

REGLAMENT DE LA CARRERA MAORI RACE

Maori Challenge, amb CIF G66552415, organitza la carrera “Maori Obstacle Race” d'obstacles a Sant Antoni de Vilamajor el dia 26 de juny que està regulada per aquest reglament de participació.

Sobre la participació:

Es requereix tenir 16 anys o més per a participar en la prova. Els participants menors de 18 anys requeriran una autorització signada pel seu tutor legal.

En el cas de la categoria infantil, es requereix tenir entre 4 i 15 anys d'edat en el moment de celebració de la prova per a poder participar en aquesta. Tots els participants d'aquesta categoria requeriran una autorització signada pel seu tutor legal.

Sobre l'acceptació de responsabilitats:

És responsabilitat del participant conèixer totes les normes i regles que regeixen la carrera. En acceptar el reglament de participació els corredors participen SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT. Maori Challenge no es fa responsable de qualsevol possible mal sofert pels participants derivats de la participació en la prova. A aquest efecte, hauran de signar un document de descàrrega de responsabilitat en el moment de la recollida del dorsal.

Els participants accepten que poden patir lesions lleus a causa dels obstacles, a la ruta, a altres participants o per circumstàncies naturals. A més entenen que no es poden excloure lesions mitjanes i greus fins a paràlisi permanent i/o mort. Entre els riscos s'abasta (sense limitar) ofegament, esquinços, estirades, fractures, lesions per calor o fred, sobrecàrrega, commoció cerebral, lesions en la medul·la espinal, ictus, infart miocardi, escoceduras i cortaduras.

El participant és conscient que durant la carrera no es podrà garantir una cobertura total d'assistència mèdica.

El participant declara estar en bon estat físic per a completar la Maori Obstacle Race i es compromet a avisar a l'organització en el cas de sofrir algun incident.

El participant es compromet a tenir un tracte respectuós i orientat a garantir la seguretat de la prova i seguirà en tot moment les instruccions del personal.

El participant és conscient que les seves pertinences personals poden sofrir deterioracions o destrosses per la seva participació i exclou de responsabilitats a l'organització.

Sobre les inscripcions:

Les inscripcions es realitzen a través de: www.maorirace.com

Els preus variaran en funció de la data i el número d'inscrits, mitjançant un preu per tram.

Una vegada realitzat el pagament en el sistema RockTheSport, s'enviarà al correu electrònic el comprovant d'inscripció.

En cap cas es podrà anul·lar la inscripció. Només permetem la transferència de dorsal a un altre corredor si se sol·licita abans de 14 dies de la celebració de l'esdeveniment. Una vegada fora de temps, cap causa serà motiu de canvi: ni lesió, ni qualsevol altra causa.

Els dorsals i xips seran lliurats el dia de la prova en el punt indicat en la informació de cada prova. Qualsevol canvi en el lliurament de dorsals serà comunicat amb antelació. Per a retirar el dorsal haurà de presentar el comprovant d'inscripció i un document d'identitat. S'haurà de lliurar signat el document d'acceptació de responsabilitat i pacte de no demanda.

L'organització es reserva el dret de cancel·lar o ajornar una carrera per motius externs a l'organització.

Sobre el desenvolupament de la prova:

La prova es desenvolupa per entorn natural i és considerada una carrera d'obstacles. Presenta diversos obstacles tant naturals com artificials com ara tanques, murs, tolls, arrossegaments, obstacles tubulars i de fusta, filats espinosos...

El recorregut serà de 7 quilòmetres aproximadament en distància ORIGIN. Les carreres infantils consten d'una pista de 5000 metres quadrats aproximadament amb proves adaptades.

El recorregut estarà senyalitzat, marcat i controlat.

És obligatori córrer amb el xip que lliura l'organització i aquest s'ha de col·locar a l'altura de la sabatilla per a una lectura correcta. També és obligatori tenir en tot moment visible el dorsal. Aquesta regla no aplica a la carrera Maori Kids.

El xip s'haurà de lliurar en la zona d'arribada. De no fer-ho l'organització es reserva el dret a carregar l'import del cost del xip. El lliurament del xip donarà condició de ser finisher i dret als obstacles.

Els obstacles han de superar-se tal com indiqui el personal de l'organització. En cas de fer-lo de manera diferent el participant serà penalitzat amb 30 burpees (flexió+salto). No realitzar la penalització, o realitzar-la de manera incorrecta, pot comportar la desqualificació de la prova. Aquesta regla no aplica a la carrera Maori Kids.

Motius de desqualificació:

No seguir el circuit marcat o realitzar-lo de manera incompleta.

No sortir amb el dorsal.

No sortir amb el xip lliurat per l'organització.

Rebre ajuda de tercers en la tanda elit.

Mostrar conductes antiesportives amb corredors i/o organització.

Ometre les instruccions de l'organització.

Participar amb el dorsal d'un altre atleta.

No superar un obstacle i no completar la penalització marcada.

Es podrà penalitzar posteriorment revisant vídeos i fotografies.

Durant la prova es comptarà amb els mitjans de prevenció sanitària que estaran facultats juntament amb l'organització per a retirar de la prova atletes que manifestin un mal estat físic.

Durant el recorregut s'habilitaran avituallaments líquids i al final avituallament líquid i sòlid.

Per motius aliens a l'organització, pot variar el recorregut o la composició d'algun obstacle. Els participants hauran de seguir les instruccions de l'organització.

Les classificacions finals seran publicades a: www.maorirace.com

Sobre les tandes de competició i els premis:

La sortida es donarà en tandes (cada 15 minuts) d'atletes reduïts, amb un màxim de 85 participants per tanda, amb la finalitat de garantir major fluïdesa i seguretat en el desenvolupament de la prova.

La primera tanda de distància ORIGIN (7k) es reserva per a l'elit.

La tanda elit tindrà prohibit rebre ajuda de tercers i serà l'única que optarà als premis de la carrera. La resta de tandes populars comptaran també en la classificació general, però no tindran accés als premis en cap cas.

Es podrà participar en grup i rebre ajuda en els obstacles en totes les tandes menys la primera (tanda elit).

S'haurà d'estar 10 minuts abans de la sortida de la tanda assignada en la línia de sortida.

Horaris de les tandes:

ORIGIN - 7km

9:00h Tanda Elit

9:15h Tanda Open 1

9:30h Tanda Open 2

9:45h Tanda Open 3

10:00h Tanda Open 4

10:15h Tanda Open 5

10:30h Tanda Open 6

10:45h Tanda Open 7

11:00h Tanda Open 8

11:15h Tanda Open 9

11:30h Tanda Open 10

11:45h Tanda Open 11

12:00h Tanda Open 12

INFANTILS

12:00h Tanda KIDS

Es premiarà als 3 primers classificats de la tanda elit en categoria masculina i femenina amb un trofeu, un reconeixement, una cortesia per a la pròxima Maori Race. No existeix premi monetari. No s'estableixen premis per a la resta de tandes, independentment del lloc o temps emprat. Tampoc per a les carreres infantils.

Sobre assegurances i responsabilitat:

Tots els participants disposaran d'una assegurança mèdica d'accidents i un altre de responsabilitat civil.

Estan exclosos de la cobertura els accidents derivats de la imprudència, negligència, no fer cas de les indicacions de l'organització, incompliment del reglament…. A més queda exclòs el desplaçament fins al lloc de la prova.

En qualsevol cas és obligatòria l'acceptació i signatura del “document de renúncia de participant i descàrrega de responsabilitat” en el moment de la recollida del dorsal.

Sobre el dret d'imatge i tractament de dades personals:

Els participants accepten que siguin preses imatges i vídeos de la seva participació, autoritzant Maori Challenge a donar-li un ús en qualsevol mitjà sense que se li confereixi el dret a percebre una compensació econòmica. Es pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment dirigint-se a info@maorirace.com

D'acord amb la LOPD les dades facilitades en el formulari d'inscripció s'incorporaran en un arxiu propietat de Maori Challenge amb la finalitat de cursar la inscripció i enviar informació relativa a la carrera i d'interès per al participant. En qualsevol moment es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través del correu info@maorirace.com.

Clàusula final:

Si alguna declaració del contracte resultés ineficaç, nul·la o inexecutable, la resta d'aquest contracte romandrà en vigor i efecte ple en totes les seves disposicions restants. Qualsevol informació de la web està subjecta a canvis i/o modificacions.

TOP